Удостоверение за семейно положение

71.00 лв.80.00 лв.

Удостоверение за семейно положение съдържа вписване за семейното положение на лицето, данни за съпруг/а и всички живи и започнали деца. При семейно положение “неженен/неомъжена”, “разведен/а” или “вдовец/вдовица” не се вписват данни за съпруг/а.

В удостоверението се попълват всички данни за лицето, чието семейно положение се удостоверява, за съпруга/та и децата. Дата на раждане на съпруг/а или деца се вписва само когато същите нямат ЕГН.

Документът, получен чрез електронна услуга на miritel.bg  е напълно годен да бъде използван за сделка с недвижим имот пред нотариус  и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.

С електронната услуга на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите, издаден официален документ от всяка община в Република България.

Удостоверението получавате на хартия, посочена от вашия адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от официално лице с електронен подпис, в зависимост от начина, по който ще използвате.

Ако вие е необходимо да предоставите справка или всеки друг необходим документ за сделка с недвижим имот: Скица на имота, Схема на самостоятелен обект, Удостоверение за наследници и  други.

Кой издава удостоверение за семейно положение? – Удостоверението се издава от Общината, района по постоянен адрес на лицето.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за семейно положение:

Три имена,ЕГН, адрес на лицето и община, от което следва да се издаде удостоверение.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата е необходимо изрично да възложите да бъдете представени пред съответната община, район или кметство  – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Такса за удостоверение за семейно положение: Обикновена услуга 71 лв., Бърза услуга 80 лв.

Срок за издаване на  удостоверение за семейно положение: Документът се предоставя за 2 или 5 работни дни от деня, следващ заявяването в зависимост от избраната услуга Бърза/Обикновена.

Начин на предоставяне на услугата Удостоверение за семейно положение:

Като прикачен файл в PDF формат /Електронно удостоверение за семейно положение/, подписан с КЕП от длъжностното лице на посочения при заявяване имейл адрес или на хартия на посочен адрес или офис на Еконт.

В цената е включена и таксата, която ще заплатим на общината

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: