Електронни справки и документи от Кадастър

При нас може бързо и лесно да поръчате по електронен път услугите на АГКК – Извлечение от КРНИ, Скица на поземлен имот или сграда, Схема на самостоятелен обект и др.