Удостоверение за настоящ адрес

75.00 лв.85.00 лв.

Удостоверение за настоящ адрес

Ще Ви бъде издадено удостоверение, при вече регистриран настоящ адрес.

Настоящ  адрес е мястото, на което живеете или пребивавате в момента. Той може да е различен от постоянния Ви адрес (адресът, който фигурира в документите Ви за самоличност).

Когато смените настоящия си адрес, трябва официално да заявите промяната в срок от 30 дни. Това ще Ви осигури правото, да извършвате действия, които можете да извършвате по постоянен адрес. Такова право е гласуването по настоящ адрес при провеждане на местни избори. В някои случаи настоящият адрес има значение и за връчване на съдебни книжа.

Удостоверение за настоящ адрес – онлайн – С електронната услуга на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите издаден официален документ.

Удостоверение за настоящ адрес получавате на хартия, което може да бъде изпратено на посочен от Вас адрес  чрез куриер или като прикачен файл, когато документът е заявен за издаване като електронен документ, подписан от длъжностно лице с електронен подпис.

Настоящ адрес в чужбина

Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на пребиваване е в чужбина, се отразява в автоматизираните информационни фондове само с името на държавата по пребиваване.

Настоящ адрес на новородено дете

Настоящият адрес на новороденото дете е този на родителите му. Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето.

Заявяване на настоящ адрес

Заявяването/регистрирането  на настоящ адрес е различна и отделна процедура от тук описната Удостоверение за настоящ адрес.

Настоящият адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до общинската администрация. Това се отнася за българските граждани, живеещи в България.

Живеещите в чужбина българи не подават адресна карта при смяна на настоящ адрес в чужбина.

Кой издава Удостоверение за настоящ адрес?

Удостоверението за настоящ адрес се издава  от Кметът на общината.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за настоящ адрес:

Три имена,ЕГН на лицето, за което ще бъде издавано удостоверението.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата Удостоверение за настоящ адрес е необходимо изрично да възложите да бъдете представлявани пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена:  Срок на издаване 5 работни дни – 75 лв., 2 работни дни – 85 лв.

В цената е включена таксата, която ще платим на административния орган.

Срок: Удостоверение за настоящ адрес се предоставя за 5 или 2  работни дни от деня следващ деня на заявяване.

Начин на предоставяне:

1.като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от длъжностно лице на посочения при заявяването имейл адрес

2.на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка

Може да Ви бъде полезна и услугата Многоезично извлечение от акт за граждански брак.

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: