За нас

Нашата мисия – лесен и бърз достъп до електронни справки и документи за имотите и лицата.

Съчетавайки дългогодишен опит в правното обслужване на граждани и корпорации с възможностите на дигиталната трансформация Мирител ЕООД решава на практика проблемите, които стоят пред реалното осъществяване на електронното правителство.

Ние Ви даваме възможност от едно място /нашият сайт: miritel.bg/, с два клика на мишката да получите информация или документи със значение за упражняване на права за всеки имот или лице, без да се докосвате до държавен служител или гише на администрация, без да изпълнявате технически изисквания, с които само компютърен специалист може да се справи и с елементарен, но сигурен начин за заплащане на услугите.

Винаги на ваше разполжение, точно там където имате нужда

Ние няма да позволим Вашите проблеми с административните процедури за набавяне на необходимата информация и документи за лица, имоти или сделки да ви преборят. Освен, че ви предлагаме качествена и бърза услуга независимо дали се намирате в България или в чужбина, ние можем да работим с всяка централна, местна или общинска администрация.