Удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

119.00 лв.

Удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ удостоверява съответствие между различни документи, във връзка с идентичността на имотите, идентичността на сградите, степен на завършеност на строежите, начин на трайно ползване на имоти и сгради, вид на територията и административен адрес на имот.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ :

1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж;

2. Строителни книжа, притежавани от собственика, касаещи имота;

3. Други относими документи.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата е необходимо изрично да възложите да бъдете представлявани пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена:  119 лв. /Удостоверението за общини Русе и Пловдив е с цена 149 лв./

Срок:

Документът се предоставя за десет работни дни от деня на заявяване.

Начин на предоставяне:

Като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от длъжностно лице на посочения при заявяването имейл адрес

В цената е включеана и таксата, която ще заплатим на съответната община! 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: