Удостоверение за наследници

71.00 лв.80.00 лв.

За какво служи удостоверение за наследници – да съдържа информация за всички живи и започнали наследници, определени съгласно Закона за наследството.

Откъде се вади удостоверение за наследници – издава се само от общината, района или кметството по последния постоянен адрес на започващото лице.

Заверка на удостоверение за наследници може да бъде правена само един път.

Валидност на удостоверение за наследници – до настъпване на промяна.

Документът, получен чрез електронна услуга на miritel.bg  е напълно годен да бъде използван за сделка с недвижим имот пред нотариус  и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.

С електронната услуга на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите издаден официален документ Република Удостоверение за наследници от всяка община в България.

Удостоверението за наследници получавате на хартия, посочена от Вашия адрес чрез куриер или като прикачен файл – електронно удостоверение за наследници, подписано от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от начина, по който ще използвате.

Проверка на удостоверение за наследници – всяко удостоверение съдържа баркод, чрез който може да бъде проверена автентичността му.

Ако ви е необходимо да Ви осигурим справка или всеки друг необходим документ за сделка с недвижим имот:  Данъчна оценка на имота.

Необходима информация за издаване на удостоверение за наследници:

Три имена и ЕГН на наследодателя Ви, данни и място на смъртта, семейно положение, № и място на съставяне на Акт за смърт.

Когато се издава за първи път е нужно да се представи Акт за смърт.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно За да можем да Ви предоставим услугата удостоверение за наследници е необходимо изрично да възложите да бъдете представени пред собствеността на община, район или кметство за кандидатстване и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вашия имейл адрес.

В зависимост от избрания вид на услугата цената е, както следва:

обикновена услуга 71 лв. – 7 работни дни от заявяване на услугата;

бърза услуга 80 лв. – 3 работни дни от заявяване на услугата.

Начин на предоставяне на удостоверение за наследници:

1.като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от служебно лице, посочен при заявяването на имейл адрес

2.на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските са за сметка на разходите на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка.

Срок:

Удостоверението за наследници се издава в срок от 3 или 7 работни дни от момента на заявяването на имейл адреса.

При предоставяне чрез куриерска услуга към срока от предходното изречение се добавя и времето, необходимо за доставката.

В цената е включена и таксата, която ще заплатим на собствеността на община , район или кметство.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: