Удостоверение за сключен граждански брак

75.00 лв.85.00 лв.

Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Ще Ви бъде издаден дубликат на удостоверение за сключен граждански брак.

Кой може да заяви услугата?

  • Страните по акта за сключен граждански брак.
  • Всяко лице, което черпи права от акта за граждански брак или от издаването на удостоверението за сключен граждански брак, при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно прецесуален кодекс.

Удостоверение за раждане – дубликат онлайн – С електронната услуга на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите издаден официален документ.

Удостоверение за сключен граждански брак получавате на хартия, което може да бъде изпратено на посочен от Вас адрес  чрез куриер или като прикачен файл, когато документът е заявен за издаване като електронен документ, подписан от длъжностно лице с електронен подпис.

Кой издава Удостоверението за сключен граждански брак – дубликат?

Удостоверението за сключен граждански брак се издава  от Кметът на общината.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за сключен граждански брак:

Три имена,ЕГН на лицето, за което ще бъде издавано удостоверението и община, където е сключен бракът.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата Удостоверение сключен граждански брак е необходимо изрично да възложите да бъдете представлявани пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена:  Срок на издаване 7 работни дни – 75 лв., 3 работни дни – 85 лв.

В цената е включена таксата, която ще платим на административния орган.

Срок: Удостоверение за раждане се предоставя за 7 или 3  работни дни от деня следващ деня на заявяване.

Начин на предоставяне:

1.като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от длъжностно лице на посочения при заявяването имейл адрес

2.на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка

Може да Ви бъде полезна и услугата Многоезично извлечение от акт за граждански брак.

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: