Извлечение от КРНИ с данни за собствениците и имотите

45.00 лв.

Извлечение от КРНИ с данни за собствениците и имотите. Извадка от КРНИ /Kадастралния регистър на недвижимите имоти/ в PDF формат. Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в урбанизирана и неурбанизирана територия, включващо данните за недвижимите имоти и името на собствениците и носителите на ограничени вещни права.

Дуг ефективен начин за търсене на собственици на имите е чрез Справка за лице от Имотен регистър /Имотен регистър справки по ЕГН/

Информация необходима за предоставяне на услугата Извлечение от КРНИ с данни за собствениците и имотите

  • Точният адрес на имота/област, община, населено място,квартал, улица №, блок, вход, етаж, апартамент/ или
  • неговият идентификатор или
  • стар идентификатор

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Цена на услугата: 45 лв.

Начин на предоставяне нa Извлечение от КРНИ с данни за собствениците и имотите. :

Като прикачен файл в PDF формат, на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок за издаване на Извлечение от КРНИ с данни за собствениците:

Справката се изготвя в срок от 4 работни часа от момента на заявяването.

В цената е включеана и таксата, която ще заплатим на АГКК.

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: