Начини за плащане

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Мирител ЕООД приема плащания с кредитна и дебитна карта или банков превод.

1. При използването на кредитна и дебитна карта:

Мирител ЕООД  приема кредитни и дебитни карти Maestro, Visa, Mastercard, American Express, Dinner’s Club .

Плащанията в Платформата се извършват чрез виртуален ПОС терминал в сигурна среда, предоставен от оператора на платежна система Страйп ( Stripe Inc.):

  1. Потребителят въвежда данните на предпочитана платежна карта.
  2. Потребителят приема Общи условия, неразделна част от които са Настоящите условия и избира бутона “Плати”.
  3. Информацията за платежната карта се регистрира по сигурен канал в платежната система на Страйп.
  4. След приключване на плащането, информация за вида на използваната карта, нейната валидност, титуляр, както и последните 4 цифри от номера ѝ се предават автоматично към системата на Мирител ЕООД за потвърждение на транзакцията.

2. При плащания чрез банков превод:

Клиентът следва да посочи като основание за плащането номера на поръчката, генериран от Платформата и да заплати дължимата сума по следната банкова сметка (в български лева) на Мирител ЕООД: Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG95UNCR70001523491224, BIC: UNCRBGSF

Дължимата сума следва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни от поръчката. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.