Регистър на длъжниците – Справка за висящите изпълнителни дела

95.00 лв.

Услугата от Регистър на длъжниците предоставя по електронен път Справка за висящите изпълнителни дела по отношение на едно лице, извлечена от Централен регистър на длъжниците, поддържана от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Информация от Регистър на длъжниците

В Регистъра се съдържа информация за ЧСИ, пред което е висящо дело, номер на изпълнителното дело /година на образуване, номер на ЧСИ/, характер на изпълняваното вземане /публично държавно, общинско, частно, парично или друго, с произход от кредит и др. ./ От публичен регистър на дължиците ние можем да направим по електронен път проверка на запор по егн – кчси справки.

Необходима информация за предоставяне на услугата:

Три имена, ЕГН и адрес на лицето.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

NB! За да можем да Ви предоставим услугата е необходимо изрично да възложите да бъдете представени пред Камарата на частните съдебни изпълнители за заявяване и получаване на справката – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вашия имейл адрес.

Цена на услугата : 95 лв.

Начин на предоставяне:
Като прикачен файл в PDF формат, посочен при заявяването на имейл адрес.

Срок:
Справката се предоставя в срок до 5 работни часа /работното време е от 9:00 ч. до 17:00ч. от понеделник до петък/ от момента на заявяването.

В цената е включена и таксата, която ще платим на КЧСИ.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис