Смъртен акт

68.00 лв.75.00 лв.

С услугата Смъртен акт получавате акт за смърт от общината по местоживеене на начиналото лице. Смъртният удостоверява актуваната дата, момента и мястото на настъпване на смъртта на физическото лице и се издава на неговите наследници.

Необходима информация за предоставяне на услугата Смъртен акт:

Три имена и ЕГН на започващото лице, дата и място на смъртта.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

важно! За да можем да Ви предоставим услугата смъртен акт е необходимо изрично да възложите, за да бъдете представени пред състоянието на община, район или кметство за кандидатстване и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вашия имейл адрес.

В зависимост от избрания вид на услугата цената е, както следва:

обикновена услуга 68 лв. – 7 работни дни от заявяване на услугата;

бърза услуга 75 лв. – 3 работни дни от заявяване на услугата.

Начин на предоставяне:

1.като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от служебно лице, посочено при заявяването на имейл адрес

2.на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските са за сметка на разходите на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка.

Срок:

Документът се предоставя в срок от 3 или 7 работни дни от момента на заявяването на имейл адреса.

При предоставяне чрез куриерска услуга към срока от предходното изречение се добавя и времето, необходимо за доставката.

В цената е включена и таксата, която ще заплатим на собствеността на община , район или кметство! 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: