Данъчна оценка на имот

79.00 лв.99.00 лв.

Данъчна оценка на имот удостоверява основата за облагане на жилищни и нежилищни имоти, определена съгласно закона.

Документът, получен чрез електронна услуга на miritel.bg е напълно годен да бъде използван за сделка с недвижим имот пред нотариус и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.

С електронната услуга на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите издаден официален документ Република Данъчна оценка на имота от всяка община в България.

Данъчната оценка получава на хартия, изпратена от Вашия адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от начина, по който ще използвате.

Ако е нужно можем да Ви предоставим справка или всеки друг необходим документ за сделка с недвижим имот: Скица на имот , Схема на самостоятелен обект, Удостоверение за наследници и други.

Необходими документи за данъчна оценка на имот онлайн:

Три имена, ЕГН , постоянен адрес, л.к. №, данни и място на издаване; за имота: гр./село, ул., №, бл., вх., ет., ап., кв./масив, парцел по план на …, вид на имота /парцел, дворно място, замеделска, горска земя, сграда или част от сграда и др./; за юридически лица; фирма, ЕИК, адрес на управление, имена на представляващите/щите.

Можете да не предоставите необходимата информация като качите във формата за заявка на услугата в полето “Качване на файл” документ за собственост /задължителен документ/ или скица на имота.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“. 

ВАЖНО! За да можем да Ви предоставим услугата Издаване на удостоверение за данъчна оценка на имот е необходимо изрично да ни възложите да Ви представляваме пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Колко струва данъчна оценка на имота : 79 лв. за 7 работни дни, 99 лв. за 3 работни дни

Начин на предоставяне:

На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка.

Срок за издаване на данъчна оценка на недвижим имот:

Документът се издава в срок от 7 или 3 работни дни от момента на заявяването, като към този срок се добавя и времето, необходимо за доставката.

В цената е включена и таксата, която ще заплатим на съответната на община , район или кметство! 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: