Удостоверение за идентичност на имот

129.00 лв.188.00 лв.

Удостоверение за идентичност на имот е нужно в случаите, когато е налице разлика в описанията на определен имот, съгласно акт за собственост и слица или схема за същият имот.

Такива разлики възникват в различни случаи.

При актове за собственост, в които имотът не е достатъчно подробно описан, налице пропуск или грешка в описанието.

В някои случаи, обикновено при актове за собственост, издадени отпреди повече  от 30 години е налице разлика в етажа, според документа и нанесеното в Кадастралния регистър на недвижимите имоти. Тази разлика произтича от различния начин на броенето на етажите – в зависимост дали се приема, че първи е етажът над партера или последният се брои за първи.

Удостоверението за идентичност на имот следва да се представи на нотариуса или друга изискваща институция, за да се установи, че описаният по различен начин в отделните документи имот е един и същ.

Кой издава удостоверение за идентичност на имот? Удостоверението се издава от съответната община, а за имоти в Столична община от ГИС – София.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за идентичност на имот:

Необходомо е да се предствят документите, от които е видна разликата в описанието.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“, а документите се прикачат от “Качване на файл”. 

Документът получен чрез електронната услуга на miritel.bg е напълно годен да бъде използван за сделка с недвижимия имот пред нотариус и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.

С електронната услуга Удостоверение за идентичност на имот на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите, издаден официален документ Удостоверение за идентичност на имот от всяка община в Република България.

Удостоверението за идентичност на имот получавате на хартия на посочен от Вас адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от начина, по който ще я използвате.

Ако ви е нужно можем да Ви осигурим справка или всеки друг необходим документ за сделка с недвижим имот: Скица/схема на имот, Данъчна оценка, Удостоверение за наследници и др.

ВАЖНО! За да можем да Ви предоставим услугата Издаване на удостоверение за идентичност на имот е необходимо изрично да възложите да бъдете представлявани пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена:

118 лв. за обикновена услуга;

170 лв. за бърза услуга.

Срок за извършване на услугата:

7 работни дни от момента на заявяването за обикновена услуга;

5 работни дни от момента на заявяването за бърза услуга.

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: uii-01 Категория: