Многоезично извлечение от акт за смърт

89.00 лв.95.00 лв.

Многоезично извлечение от акт за смърт. Формуляр С/ Formule C. Услугата предоставя извлечение от акт за раждане, когато се поиска от заинтересована страна и когато използването му изисква да бъде преведен. 

Многоезичните извлечения от актовете за гражданско състояние – Формуляр С/ Formule C. се издават на основание Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена – чл. 1; чл. 8 и Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз.

Конвенцията е в сила в 23 европейски държави, а именно: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Естония, Испания, Италия, Литва, Люксембург, Р. Македония, Молдова, Нидерландия (европейската ѝ територия), Полша, Португалия, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Франция, Хърватия, Черна гора, Швейцария. Конвенцията е отворена за присъединяване на всяка държава.

Държавите – страни по договора, са длъжни при искане да издават и взаимно да си признават издадените от тях извлечения от актове за гражданско състояние, като не ги третират по начин, различен от своите собствени такива. Те също така са длъжни да осигурят превод на основните положения в актовете за гражданско състояние за включването им в регистрите на другите държави.

Документът, получен чрез електронна услуга на miritel.bg  е напълно годен да бъде използван за всяка удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган, вкл. и в чужбина.

С електронната услуга на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите, издаден официален документ от всяка община в Република България.

Удостоверението получавате на хартия, посочен от вас адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от официално лице с електронен подпис, в зависимост от начина, по който ще използвате.

Кой издава Многоезично извлечение от акт за смърт? – Удостоверението се издава от Общината, района по мястото на настъпване на смъртта.

Необходима информация за предоставяне на услугата Многоезично извлечение от акт за смърт:

Три имена,ЕГН, адрес на лицето и община, от което следва да се издаде удостоверение.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата е необходимо изрично да възложите да бъдете представени пред съответната община, район или кметство  – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Такса за Многоезично извлечение от акт за смърт: Обикновена услуга 80 лв., Бърза услуга 89 лв.

Срок за издаване на  Многоезично извлечение от акт за смърт: Документът се предоставя за 3 или 7 работни дни от деня, следващ заявяването в зависимост от избраната услуга Бърза/Обикновена.

Начин на предоставяне на услугата Многоезично извлечение от акт за смърт:

Като прикачен файл в PDF формат /Електронно Многоезично извлечение от акт за смърт/, подписан с КЕП от длъжностното лице на посочения при заявяване имейл адрес или на хартия до посочен адрес или офис на Еконт.

В цената е включена и таксата, която ще заплатим на общината

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: