Компютърна справка за тежести на имот

40.00 лв.

Услугата Компютърна справка за тежести на имот показва проверка на имот в Имотен регистър и показва данните за всички вписвания, отбелязвания и заличавания, вписани в Имотнен регистър, свързани с избрания имот.

Справка за вписванията за конкретно лице по ЕГН или ЕИК можете да направите оттук: Справка за лице от Имотен регистър.

Информация от Компютърна справка за тежести на имот

Периодът на компютърна справка за тежести на имот обхваща най-ранната дата, за която в В информационната система на Имотен регистър може да бъде направена проверка на имот за всички данни за вписвания, отбелязвания или заличавания заизбрания имот, в съответната Служба по вписване по местонахождение на имота.

Необходима информация за проверка на имот:

За проверка на имот е необходимо да се посочи служба по вписванията, на територията на която се намира имота и поне още един от следните критерии:

Кадастрален идентификатор, № на електронна партида на имота, № на стара имотна партида, Населено място, ж.к./ квартал, бул./ул.№, бл.. вх., ет. ап., Местност, Планоснимачен №, Парцел, Площ по документ

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

NB! В случай, че не разполагате с необходимата информация, то тя би могло на бъде набавена чрез Справка за лице от Имотен регистър /Имотен регистър справки по ЕГН/за която необходимата информация е само ЕГН или Булстат на лицето, за което ще се прави справката, като посочите адреса на имота.

Цена: 40 лв.

Начин на предоставяне:

Справката се предоставя, като прикачн файл във формат PDF на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок:

Справката се предоставя в срок до 4 работни часа /работното време е от 9:00 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък/ от момента на заявяването.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: