Удостоверение за тежести на имот

89.00 лв.115.00 лв.

С услугата Удостоверение за тежести получавате Електронно онлайн Удостоверение за имот по чл. 45, буква „б“ от Правилника за вписванията.

Информация, която се съдържа в Удостоверение за тежести

Удостоверението за тежести за определен имот показва всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права или пък удостоверява, че такава няма. Услугата се изпълнява онлайн по електронен път.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за тежести:

  • Данни за лицата, за които се отнасят справката, и на техните преки законодатели
  • Пълно описание на недвижимия имот, местонахождението му, общината в която се намира и най-малко три от границите му
  • Необходимо е да се приложат следните документи:
  1. Всички актове за собственост за периода, за който се издава справката;
  2. Схема/скица от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от тази служба;
  3. При необходимост се предоставят документи: Удостоверение за наследници , Удостоверение за актуален административен адрес, Акт за сключен брак и други, по преценка на Съдия по вписванията.

Информацията се посочва, а необходимите документи се прикачват във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

ВАЖНО! В случай, че не разполагате с необходимата информация/документи, които биха могли да бъдат закупени чрез услугата  Незаверен препис от акт, вписан в имотен регистър ,  Компютърна справка за тежести на имот и Справка за лице от Имотен регистър.

  • В зависимост от избрания срок за издаване на Удостоверение за тежести таксата е ,  както следва:

За издаване в срок до 7 работни дни – 89 лв.

За издаване в срок до 3 работни дни – 115 лв.

  • Начин на предоставяне

Удостоверението се предоставя, като прикачен файл в PDF формат, посочен при заявяването на имейл адрес.

  • Срок

Удостоверението се предоставя в срок до 3 или до 7 дни от момента на заявяването.

В цената за издаване на Удостоверение за тежести е включена и държавната такса, която ще заплатим на АВп -Имотен регистър.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: