Справка от електронна партида за имот

40.00 лв.

Справка от електронна партида за имот показва последователно всички основни данни за партидата на имота, в това число и данни от частите на партидата: от част А, част Б, част В, част Г, дo част Д.

Необходима информация за предоставяна на услугата Справка от електронна партида за имот:

За търсене на електронна партида на имот е необходимо да предоставите информация за кадастрален идентификатор или номер на електронна партида за имот.

Важно! В случай, че не разполагате с необходимата информация, то тя би могло на бъде набавена чрез Справка за лице от Имотен регистър за всички служби по вписвания”за която необходимата информация е само ЕГН или Булстат на лицето, за което ще се прави справката, като посочите адреса на имота.

Начин на предоставяне:

Справката се предоставя, като прикачн файл във формат PDF на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок:

Справката се предоставя в срок до 4 работни часа /работното време е от 9:00 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък/ от момента на заявяването.

В цената е включеана и таксата, която ще заплатим на АВп -Имотен регистър.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: