Справка от Имотен регистър по 3 имена

42.00 лв.

Услугата Справка от Имотен регистър по 3 имена показва всички вписвания, отбелязвания и заличавания по персоналната партида на едно или няколко лица, на територията на избрана Служба по вписванията.

Предварителният резултат от Справка от Имотен регистър по 3 имена показва месецът и годината на раждане на лицата със съвпадащи имена. Затова е важно ако Ви е известна тази информация да ни я предоставите, както и информацията за вероятното местонахождение на имотите, собственост на лицето, по чиито имена се прави търсенето.

Справката може да се направи и по по-малък брой известни имена: само първо, бащино или фамилия или комбинация от тях. Разбираемо е, че при популярни имена като примерно Иван Иванов или Петър Петров предварителната инфорнмация би била с огромен обем и идентифицирането на лицето би било крайно затруднено или дори невъзможно без данни за година и месец на раждане. Докато при лица със специфични имена, като примерно Лоренцо Съботинов тя би гегерирала само един резултат.

Справка за вписванията за конкретно лице по ЕГН или ЕИК можете да направите оттук: Справка за лице от Имотен регистър.

Информация от Справка от Имотен регистър по 3 имена.

Периодът, който обхваща Справка от Имотен регистър по 3 имена най-ранната дата 1991 г., за която в информационната система на Имотен регистър може да бъде направена проверка на имот за всички данни за вписвания, отбелязвания или заличавания в съответната Служба по вписване по местонахождение на имота.

Необходима информация за Справка от Имотен регистър по 3 имена:

За проверка на имот е необходимо да се посочат 3 имена: собствено, бащино име и фамилия или комбинация от тях.

Допълнителна информация, която би направила възможна идентификцията на лицето, за което се иска справка е: месец и година на раждане на лицето и вероятното местонахождение на имотите, коуто са негова собственост.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Цена: 42 лв.

Начин на предоставяне:

Справката се предоставя, като прикачен файл във формат PDF на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок:

Справката се предоставя в срок до 4 работни часа от момента на заявяването.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: