Справка за документ от имотен регистър

40.00 лв.

Справка за документ от имотен регистър

Чрез услугата “Справка за документ от имотен регистър”   получавате справка, която показва всички данни за избран документ, вписан в Имотен регистър:

  • Службата по вписвания, книга, том, номер и година, номер от двойно-входящ регистър и година, тип акт, дата на вписване;
  • Страните по акта, уникалните идентификатори и имена на страните, материален интерес и таксата за вписване на документа, дата и час на издаване на справката.

Необходима информация за предоставяне на услугата Справка за документ от имотен регистър:

Номер на акт, том и година на тома, в който е подреден документът или номер и дата на регистрирането му във входящ регистър, или номер и година на регистриране в двойновходящ регистър.

NB! В случай, че не е налице необходимата информация, то тя би могло на бъде набавена чрез Справка за лице от Имотен регистър за всички служби по вписвания”за която необходимата информация е само ЕГН или Булстат на лицето, за което ще се прави справката.

Начин на предоставяне:

Справката се предоставя на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок:

Справката се предоставя в срок до 4 работни часа /работното време е от 9:00 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък/ от момента на заявяването.

В цената е включеана и таксата, която ще заплатим на АВп -Имотен регистър.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: