Скица на поземлен имот или сграда в неурбанизирана територия

80.00 лв.

Услуга:

“Издаване на скица на поземен имот или сграда в неурбанизирана територия. Агенция по геодезия, картография и кадастър издава официален документ – скица на поземен имот или скица на сграда, удостоверяващи пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, които представят в документите. данни за граници, идентификатор, основни кадастрални и данни за собствеността върху имота, регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри

Необходима информация за предоставяне на услугата Скица на поземлен имот или сграда в неурбанизирана територия:

Точен адрес на имота /област, община, населено място,квартал, улица №, блок, вход, етаж, апартамент/, неговият идентификатор или стар такъв.

Цена на услугата: 80 лв.

Начин на предоставяне:

  1. Като прикачен файл в PDF формат, на посочения при заявяването имейл адрес.
  2. Чрез куриерска услуга за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция.

Срок:

Документът се предоставя в срок от 7 работни дни от момента на заявяването на имейл адреса. При предоставяне чрез куриерска услуга към срока от предходното изречение се добавя и времето, необходимо за доставката.

В цената е включена и таксата, която ще заплатим на АВп -Имотен регистър.

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: