Схема на самостоятелен обект – АГКК

85.00 лв.109.00 лв.

С усгугата Схема на самостоятелен обект – АГКК ще Ви осигурим издаден от Агенция по геодезия, картография и кадастър официален документ – схема на самостоятелен обект, удостоверяващ пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документа данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данни за собствеността върху имота, са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри. Тази услуга може да се заявява и получава от всяко лице, независимо дали е собственик на имота или не.

Документът, получен чрез електронна услуга на miritel.bg  е напълно годен да бъде използван за сделка с недвижим имот пред нотариус  и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.

С електронната услуга Схема на самостоятелен обект на miritel.bg Вие предоставяте лесен и бърз начин, по който да получите, издава официален документ Кадастрална схема на апартамент от всяка община в Република България.

Схемата се получава на хартия, изпратена от Вашия адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от начина, по който ще използвате.

Ако ви е необходимо да Ви предоставим справка или всеки друг необходим документ за сделка с недвижим имот: Кадастрална скица, Данъчна оценка на имота , Удостоверение за наследници и други.

Допълнителни безплатни услуги към услугата Схема на самостоятелен обект

  1. Ние безплатно ще проверим попълнен ли е Кадастралният регистър на недвижимия имот с актуалната информация за собствениците  Извлечение от КРНИ с данни за собствениците и имотите ;
  2. Ние безплатно ще нанесем актуалната информация за собствеността в КРНИ /Смяна на собственик в кадастър/ ако се установи, при проверката от предходната точка, че това е необходимо: Нанасяне на промени в КРНИ .

Необходима информация за предоставяне на услугата Схема на самостоятелен обект – АГКК :

Точен адрес на имота /област, община, населено място,квартал, улица №, блок, вход, етаж, апартамент/, неговият идентификатор или стар такъв.

В зависимост от избрания вид на услугата таксата е, както следва:

обикновена услуга 85 лв. – 7 работни дни от заявяване на услугата;

бърза услуга 109 лв. – 3 работни дни от заявяване на услугата.

Начин на предоставяне:

  1. Като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от служебно лице, посочено при заявката на имейл адреса.
  2. На хартия с подпис и печат чрез куриерска услуга за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция.

Срок за предоставяне на услугата от АГКК:

Документът се предоставя в срок от 3 или 7 работни дни от деня следващ деня на заявяването на услугата. При предоставяне чрез куриерска услуга към срока от предходното изречение се добавя и времето, необходимо за доставката.

В цената е включена и таксата, която ще платим на АГКК! 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Код: Няма Категория: