Заверен препис от решение на поземлена комисия

89.00 лв.

С услуга Заверен препис от решение на поземлена комисия можете да се снабдите със заверени преписи от решения на поземлена комисия и решения на общинска служба по земеделие. С решения на поземлена комисия се възстановява правото върху собствеността върху одържавени земеделски земи. Решението на позеленената комисия или на общинската служба по земеделие и гори представлява акт за собственост.

Услуга Заверен препис от решение на поземлена комисия  Предоставя възможност да получите изцяло по електронен път необходимия Ви акт за собственост.

За снабдяване със Заверен препис от решение на поземлена комисия е необходимо да представите:

Удостоверение за наследници по отношение на лицето, на което е възстановено правото на собствеността.

ВАЖНО! В случай, че не разполагате с необходимия документ за заявяване на Заверен препис от решение на поземлена комисия , то той би могъл да бъде набавен чрез услугата Удостоверение за наседници.

Документът може да бъде прикачен при заявяване на услугата във формата за заявка в графа “Качване на файл”.

Начин на предоставяне на услугата:

Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес или такъв на офис на куриера.

Срок:

Заверен препис от решение на поземлена комисия се предоставя в срок до 7 дни от момента на кандидатстването.

Цена: 89 лв.

В цената е включена и държавната такса, която ще платим на Областна служба по земеделие.

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: