Регистър на имуществените отношения

51.00 лв.

С услугата Регистър на имуществените отношения получавате Справка от регистъра на имуществените отношения на съпрузите. В регистъра се вписват брачните договори и избраният от съпрузите режим на имуществени отношения.

Информация от Справка от Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

Периодът, който обхваща Справката е от 2009 г., когато е създаден регистъра.

Тя съдържа информация за 3 имена на съпрузите, дата и място на съставяне на Акта за сключен гражданкси брак, място на сключване на гражданския брак и режим на имуществените отношения.

Справка със съответните данни се генерира само ако е налице регистриран режим на имуществени отношения, ако това не е налице се посочват 3 имена, съответстващи на зададеното ЕГН и фактът, че не е намерена справка по зададеният критерий.

Необходима информация за справка от Регистър на имуществените отношения:

ЕГН или 3 имена или № на Акт за граждански брак /посочва се дата и място /община, район/ на издаване или № на Удостоверение за сключен граждански брак /посочва се серия и № на документа/

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Цена: 51 лв.

Начин на предоставяне:

Справката се предоставя, като прикачен файл във формат PDF на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок:

Справката се предоставя в срок до 4 работни часа от момента на заявяването.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: