УП-8 за доход от пенсия

89.00 лв.

УП-8 за доход от пенсия Чрез услугата се получава документ, чрез който пенсионерът може да удостовери пред компетентна институция, при необходимост, размера на получения от него доход от пенсия/и и добавки.

Удостоверението УП-8 за получен доход от пенсия/и и добавка/и, получен чрез електронна услуга на miritel.bg е напълно годен да бъде използван за сделка с недвижим имот пред нотариус и за всяка друга удостоверителна цел пред всеки административен и съдебен орган.

С електронната услуга на miritel.bg Ви предоставяме лесен и бърз начин, по който да получите издаден официален документ НОИ.

Удостоверението УП-8 за получен доход от пенсия/и и добавка/и се получава на хартия на посочен от Вас адрес чрез куриер или като прикачен файл, подписан от длъжностно лице с електронен подпис, в зависимост от начина, по който ще използвате.

Кой издава УП-8 за доход от пенсия?

Удостоверението УП-8 за получен доход от пенсия/и и добавка/и се издава от Териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), които изплащат пенсията.

Необходима информация за предоставяне на услугата УП-8 за доход от пенсия:

Три имена,ЕГН и  адрес на декларатора

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

Важно! За да можем да Ви предоставим услугата УП-8 за доход от пенсия е необходимо изрично да възложите да бъдете представлявани пред съответното Териториално поделение на Националния осигурителен институт за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена:  89 лв.

Срок: Удостоверение УП-8 за доход от пенсия се предоставя за 3 работни дни от деня следващ деня на заявяване.

Начин на предоставяне:

1.като прикачен файл в PDF формат, подписан с КЕП от длъжностно лице на посочения при заявяването имейл адрес

2.на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка

 

 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: