Удостоверение за идентичност на имена

65.00 лв.

Удостоверение за идентичност на имена Ви е необходимо ако сте си сменили името и трябва да докажете, че независимо от двете различни имена, с които може да фигурирате в различни документи, става дума за един и същи човек.

Удостоверение за идентичност на имена Ви е необходимо, когато смените името си при сключване на граждански брак (сменили сте фамилията си), при развод, по съдебен път, осиновяване, припознаване и други.

Необходима информация за предоставяне на услугата Удостоверение за идентичност на имена:

Три имена, ЕГН , постоянен адрес, л.к. №, дата и място на издаване; документи, от които се установява наличието за различни имена:    съдебно решение за смяна на името, съдебно решение за развод, съдебно решение за осиновяване и др.

Информацията се посочва се във формата за заявка на услугата  в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“, а документите се прикачат от “Качване на файл”. 

ВАЖНО! За да можем да Ви предоставим услугата Издаване на удостоверение за идентичност на имена онлайн е необходимо изрично да възложите да бъдете представлявани пред съответната община, район или кметство за заявяването и получаването на документа – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вас имейл адрес.

Цена: 65 лв.

Начин на предоставяне:

  • Като прикачен файл, подписан с КЕП от длъжностно лице в PDF формат на посочения при заявяването имейл адрес.
  • На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на пощенската пратка.

Срок за издаване на Удостоверение за идентичност на имена:

Документът се издава в срок от 7 работни дни от момента на заявяването, като към този срок се добавя и времето, необходимо за доставката.

В цената е включеана и таксата, която ще заплатим на съответната община! 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: