Смяна на партида онлайн

100.00 лв.

Чез можете да смените на партията онлайн да заявите прехвърляне на партията, по която се отчита потреблението на електрическа енергия или водоснабдителни и канализационни услуги от едно лице на друго.

Прехвърляне на партида за ток при ЕВН, ЧЕЗ, Енерго про, Софийска вода смяна на партията и всяко друго водоснабдително дружество на територията на страната.

Смяна на партида онлайн се предлага като електронна услуга от Мирител бг в случаите на прехвърляне на собствеността , било поради сделка или при наследяване.

Срок за прехвърляне на партията при смърт или прехвърляне на собствеността чрез сделка:

30 дни от настъпване на събитието.

Необходими документи за Смяна на партията онлайн:

  • Документ за собственост;
  • Удостоверение за наследници;
  • Декларация при съсобственост;
  • Документ за платена сметка, от който да е виден абонатен, клиентски или др. партден номер.

Срок за предоставяне на услугата Онлайн смяна на партида:

30 дни за електроразпределителните оператори и 7 дни за дружествата за водоснабдяване и канализация.

 

 

 

 

 

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис

Категория: