Удостоверение за висящи изпълнтелни дела ДСИ

95.00 лв.

Поръчай сега

Услугата от Удостоверение за висящи изпълнтелни дела ДСИ предоставя по електронен път Справка за висящите изпълнителни дела по отношение на едно лице от всеки Районен съд в страната.

Информация от Удостоверение за висящи изпълнтелни дела ДСИ

В Удостоверението се съдържа информация за ДСИ, пред което е висящо дело, номер на изпълнителното дело /година на образуване, номер на ДСИ/, характер на изпълняваното вземане /публично държавно, общинско, частно, парично или друго, с произход от кредит и др./ 

Необходима информация за предоставяне на услугата:

Три имена/Фирма, ЕГН/ЕИК и адрес на лицето.

Информацията се посочва във формата за заявка на услугата в графа „Допълнителна информация – Бележки към поръчката“.

NB! За да можем да Ви предоставим услугата е необходимо изрично да възложите да бъдете представени пред Изпълнителната служба на съответния Районен съд за заявяване и получаване на удостоверението – ще Ви бъде изпратено пълномощно на посочения от Вашия имейл адрес.

Цена на услугата : 95 лв.

Начин на предоставяне:
Като прикачен файл в PDF формат, посочен при заявяването на имейл адрес.

Срок за предоставяне на Удостоверение за висящи изпълнтелни дела ДСИ:
Удостоверението се предоставя в срок до 2 работни дни от момента на заявяването.

В цената е включена и таксата, която ще платим на съответният районн съд.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис