Документи от заявление за вписване в ТР

60.00 лв.

Документи от заявление за вписване в ТР е услуга, с която получавате копия на приложените към конкретно заявление за вписване на обстоятелства документи, като: пълномощни, актове на органите на търговското дружество, декларации, образци от подписи и др.

Необходима информация за предоставяна на услугата:

Булстат на дружеството и номер на заявлението.

Начин на предоставяне:

Справката се предоставя на посочения при заявяването имейл адрес.

Срок:

Справката се предоставя в срок до 4 работни часа /работното време е от 9:00 ч. до 17:00 ч. от понеделник до петък/ от момента на заявяването.

Защо да изберем Мирител БГ

⭐ 24/7 наличност на услугите
⭐ Достъп до всички регистри от едно място
⭐ Не се налага да ходите никъде
⭐ Не се налага да се сблъсквате с администрацията
⭐ Не се налага да търсите скъпи консултанти
⭐ Не Ви е нужен електронен подпис